Tuladhane nganggo basa jawa krama laus iku kaya ngene kula dhahar sekul pecel jawab a leresb lepat

Posted on

Jawaban:

a leres

Penjelasan:

maaf kalau salah…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *