Pinjam meminjam akan sah apabila terpenuhi

Posted on

Jawaban:

Syarat bagi mu’ir adalah sebagai berikut;

1. Barang yang dipinjamkan milik sendiri ataupun barang tersebut menjadi tanggungjawabnya.

2. Berhak menggunakan barang tersebut tanpa ada yang menghalangi.

3. Tidak dalam tekanan atau terpaksa meminjamkan barangnya.

Syarat bagi musta’ir adalah sebagai berikut;

1. Mampu menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjam.

2. Mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik.

Syarat bagi musta’ar adalah sebagai berikut;

1. Ada manfaatnya.

2. Bersifat tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya.

3. Manfaatnya tidak haramkan oleh syariat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pinjam meminjam akan sah apabila terpenuhi

Posted on

Jawaban:

Syarat bagi mu’ir adalah sebagai berikut;

1. Barang yang dipinjamkan milik sendiri ataupun barang tersebut menjadi tanggungjawabnya.

2. Berhak menggunakan barang tersebut tanpa ada yang menghalangi.

3. Tidak dalam tekanan atau terpaksa meminjamkan barangnya.

Syarat bagi musta’ir adalah sebagai berikut;

1. Mampu menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjam.

2. Mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik.

Syarat bagi musta’ar adalah sebagai berikut;

1. Ada manfaatnya.

2. Bersifat tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya.

3. Manfaatnya tidak haramkan oleh syariat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pinjam meminjam akan sah apabila terpenuhi

Posted on

Jawaban:

Syarat bagi mu’ir adalah sebagai berikut;

1. Barang yang dipinjamkan milik sendiri ataupun barang tersebut menjadi tanggungjawabnya.

2. Berhak menggunakan barang tersebut tanpa ada yang menghalangi.

3. Tidak dalam tekanan atau terpaksa meminjamkan barangnya.

Syarat bagi musta’ir adalah sebagai berikut;

1. Mampu menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjam.

2. Mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik.

Syarat bagi musta’ar adalah sebagai berikut;

1. Ada manfaatnya.

2. Bersifat tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya.

3. Manfaatnya tidak haramkan oleh syariat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pinjam meminjam akan sah apabila terpenuhi

Posted on

Jawaban:

Syarat bagi mu’ir adalah sebagai berikut;

1. Barang yang dipinjamkan milik sendiri ataupun barang tersebut menjadi tanggungjawabnya.

2. Berhak menggunakan barang tersebut tanpa ada yang menghalangi.

3. Tidak dalam tekanan atau terpaksa meminjamkan barangnya.

Syarat bagi musta’ir adalah sebagai berikut;

1. Mampu menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjam.

2. Mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik.

Syarat bagi musta’ar adalah sebagai berikut;

1. Ada manfaatnya.

2. Bersifat tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya.

3. Manfaatnya tidak haramkan oleh syariat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *