Ku beuki barang dahar Jang Apud nepikeun ka gendut kitu Kecap anu merenah keur ngeusian titik titik eta kalimah nyaeta a Aya b Bakating c Lamun d Awahing

Posted on

Jawaban:

B. Bakating brotherrrrrrrrrrr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *