Gaween basa krama alus A dek wingi isuk bu ririh tuku beras 5 kilo lan gula 2 kilo ing warung kulon deso B Bapak nonton bal balan kang disiarake nang tivi sinambi mangan sego goreng lan kopi

Posted on

Jawaban:

A. Rikala wingi enjing Bu Ririh mundhut wos 5 kilo kaliyan gendhis dateng wande kilen dusun.

B. Rama mresani bal balan ingkang disiaraken wonten tivi kaliyan dahar sekul goreng sareng kopi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gaween basa krama alus A dek wingi isuk bu ririh tuku beras 5 kilo lan gula 2 kilo ing warung kulon deso B Bapak nonton bal balan kang disiarake nang tivi sinambi mangan sego goreng lan kopi

Posted on

Jawaban:

A. Rikala wingi enjing Bu Ririh mundhut wos 5 kilo kaliyan gendhis dateng wande kilen dusun.

B. Rama mresani bal balan ingkang disiaraken wonten tivi kaliyan dahar sekul goreng sareng kopi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gaween basa krama alus A dek wingi isuk bu ririh tuku beras 5 kilo lan gula 2 kilo ing warung kulon deso B Bapak nonton bal balan kang disiarake nang tivi sinambi mangan sego goreng lan kopi

Posted on

Jawaban:

A. Rikala wingi enjing Bu Ririh mundhut wos 5 kilo kaliyan gendhis dateng wande kilen dusun.

B. Rama mresani bal balan ingkang disiaraken wonten tivi kaliyan dahar sekul goreng sareng kopi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gaween basa krama alus A dek wingi isuk bu ririh tuku beras 5 kilo lan gula 2 kilo ing warung kulon deso B Bapak nonton bal balan kang disiarake nang tivi sinambi mangan sego goreng lan kopi

Posted on

Jawaban:

A. Rikala wingi enjing Bu Ririh mundhut wos 5 kilo kaliyan gendhis dateng wande kilen dusun.

B. Rama mresani bal balan ingkang disiaraken wonten tivi kaliyan dahar sekul goreng sareng kopi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gaween basa krama alus A dek wingi isuk bu ririh tuku beras 5 kilo lan gula 2 kilo ing warung kulon deso B Bapak nonton bal balan kang disiarake nang tivi sinambi mangan sego goreng lan kopi

Posted on

Jawaban:

A. Rikala wingi enjing Bu Ririh mundhut wos 5 kilo kaliyan gendhis dateng wande kilen dusun.

B. Rama mresani bal balan ingkang disiaraken wonten tivi kaliyan dahar sekul goreng sareng kopi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gaween basa krama alus A dek wingi isuk bu ririh tuku beras 5 kilo lan gula 2 kilo ing warung kulon deso B Bapak nonton bal balan kang disiarake nang tivi sinambi mangan sego goreng lan kopi

Posted on

Jawaban:

A. Rikala wingi enjing Bu Ririh mundhut wos 5 kilo kaliyan gendhis dateng wande kilen dusun.

B. Rama mresani bal balan ingkang disiaraken wonten tivi kaliyan dahar sekul goreng sareng kopi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *