Fungsi F Dinyatakan dengan rumus f x ax b jika F 2 3 dan F 3 13 maka nilai dari a b adalah Tolong pakai rumus ya D

Posted on

Linear Fungsi

f (x) = ax + b

f (2) = 2a + b = 3

f (-3) = -3a + b = 13

Eleminasi

f (2) = 2a + b = 3

f (-3) = -3a + b = 13

————————– (-)

5a = -10

a = -2

Subtitusi a

2a + b = 3

2 (-2) + b = 3

-4 + b = 3

b = 3 + 4

b = 7

Maka, nilai dari -a + b

-a + b

= -(-2) + 7

= 2 + 7

= 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *