Artekno aksara jawa ing dhuwur

Posted on

Hari Pahlawan 10 November

Pendahuluan

Aksara Jawa yaiku aksara tradisonal kang berkembang ing Pulau Jawa sakitar taun 900 M.Aksara Jawa iku jarene diciptakaken karo Aji Saka yaiku perawan teka India kang mlebu ing nusantara gawe nuntut ilmu.Aji Saka nduweni 2 abdi sing setia yaiku Sembada lan Dora.Aji Saka sawise dadi raja ngelengi abdine yen keris iku ora oleh digunakake karo sapa sapa kecuali aku(Prabu Ajisaka).5 tahun lajeng,Aji Saka ngutus Sembada gawe njupuk kerise,Dora melu Sembada,Sembada lan Dora ngotot soale mertahano kesetiaan ing Aji Saka,maringunu Dora lan Sembada tukaran lan tusuk tinusuk nggawe keris iku lan pada pada matine.

Aji Saka kaget lan nelangsa ndelikake kedadeyan iku.Aji Saka tapa,lajeng teka awang awang Sang Hyang Brahman mudunaken wahyu saka Aji Saka,Aji Saka nyerat wahyu kang dibisiki karo Brahman/Tuhan.isi serat iku yaiku

Hana Caraka ( ana utusan )

Data Sawala ( padha padha debat )

Padha Jayanya ( padha padha sakti )

Maga Bathanga ( padha padha dadi bangkai/mati )

Pembahasan

Hari = Aksara Ha + Aksara Ra diwulu

Pahlawan = Aksara Pa diwignyan + Aksara La + Aksara Wa + Aksara Na

10 = diwenehi Pada Pangkat + Angka Jawa 1 lan 0

November = Aksara Na ditaling tarung + Aksara Rekan v ditaling + Aksara Ma + Pasangan Aksara Ba dipepet & dilayar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artekno aksara jawa ing dhuwur

Posted on

Lebah Madu Inggris

Pendahuluan

Aksara Jawa yaiku aksara tradisonal kang berkembang ing Pulau Jawa sakitar taun 900 M.Aksara Jawa iku jarene diciptakaken karo Aji Saka yaiku perawan teka India kang mlebu ing nusantara gawe nuntut ilmu.Aji Saka nduweni 2 abdi sing setia yaiku Sembada lan Dora.Aji Saka sawise dadi raja ngelengi abdine yen keris iku ora oleh digunakake karo sapa sapa kecuali aku(Prabu Ajisaka).5 tahun lajeng,Aji Saka ngutus Sembada gawe njupuk kerise,Dora melu Sembada,Sembada lan Dora ngotot soale mertahano kesetiaan ing Aji Saka,maringunu Dora lan Sembada tukaran lan tusuk tinusuk nggawe keris iku lan pada pada matine.

Aji Saka kaget lan nelangsa ndelikake kedadeyan iku.Aji Saka tapa,lajeng teka awang awang Sang Hyang Brahman mudunaken wahyu saka Aji Saka,Aji Saka nyerat wahyu kang dibisiki karo Brahman/Tuhan.isi serat iku yaiku

Hana Caraka ( ana utusan )

Data Sawala ( padha padha debat )

Padha Jayanya ( padha padha sakti )

Maga Bathanga ( padha padha dadi bangkai/mati )

Pembahasan

Lebah = Aksara Nga Lelet + Aksara Ba diwignyan

Madu = Aksara Ma + Aksara Da disuku

Inggris = Aksara Ha + Aksara Nga + Aksara Ga diwulu + dicakra + Aksara Sa dipangkon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artekno aksara jawa ing dhuwur

Posted on

1) Uttaran

2) Habis Point Braili

Pendahuluan

Aksara Jawa yaiku aksara tradisonal kang berkembang ing Pulau Jawa sakitar taun 900 M.Aksara Jawa iku jarene diciptakaken karo Aji Saka yaiku perawan teka India kang mlebu ing nusantara gawe nuntut ilmu.Aji Saka nduweni 2 abdi sing setia yaiku Sembada lan Dora.Aji Saka sawise dadi raja ngelengi abdine yen keris iku ora oleh digunakake karo sapa sapa kecuali aku(Prabu Ajisaka).5 tahun lajeng,Aji Saka ngutus Sembada gawe njupuk kerise,Dora melu Sembada,Sembada lan Dora ngotot soale mertahano kesetiaan ing Aji Saka,maringunu Dora lan Sembada tukaran lan tusuk tinusuk nggawe keris iku lan pada pada matine.

Aji Saka kaget lan nelangsa ndelikake kedadeyan iku.Aji Saka tapa,lajeng teka awang awang Sang Hyang Brahman mudunaken wahyu saka Aji Saka,Aji Saka nyerat wahyu kang dibisiki karo Brahman/Tuhan.isi serat iku yaiku

Hana Caraka ( ana utusan )

Data Sawala ( padha padha debat )

Padha Jayanya ( padha padha sakti )

Maga Bathanga ( padha padha dadi bangkai/mati )

Pembahasan

1) Uttaran = Aksara Ha disuku + Aksara Ta + Pasangan Aksara Ta + Aksara Ra + Aksara Na dipangkon

2) Habis = Aksara Ha + Aksara Ba diwulu + Aksara Sa

Point = Pasangan Aksara Pa ditaling tarung + Aksara Swara i + Aksara Na + Pasangan Aksara Ta

Braili = Aksara Ba di cakra + Aksara Swara i + Aksara La diwulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artekno aksara jawa ing dhuwur

Posted on

Lebah Madu Inggris

Pendahuluan

Aksara Jawa yaiku aksara tradisonal kang berkembang ing Pulau Jawa sakitar taun 900 M.Aksara Jawa iku jarene diciptakaken karo Aji Saka yaiku perawan teka India kang mlebu ing nusantara gawe nuntut ilmu.Aji Saka nduweni 2 abdi sing setia yaiku Sembada lan Dora.Aji Saka sawise dadi raja ngelengi abdine yen keris iku ora oleh digunakake karo sapa sapa kecuali aku(Prabu Ajisaka).5 tahun lajeng,Aji Saka ngutus Sembada gawe njupuk kerise,Dora melu Sembada,Sembada lan Dora ngotot soale mertahano kesetiaan ing Aji Saka,maringunu Dora lan Sembada tukaran lan tusuk tinusuk nggawe keris iku lan pada pada matine.

Aji Saka kaget lan nelangsa ndelikake kedadeyan iku.Aji Saka tapa,lajeng teka awang awang Sang Hyang Brahman mudunaken wahyu saka Aji Saka,Aji Saka nyerat wahyu kang dibisiki karo Brahman/Tuhan.isi serat iku yaiku

Hana Caraka ( ana utusan )

Data Sawala ( padha padha debat )

Padha Jayanya ( padha padha sakti )

Maga Bathanga ( padha padha dadi bangkai/mati )

Pembahasan

Lebah = Aksara Nga Lelet + Aksara Ba diwignyan

Madu = Aksara Ma + Aksara Da disuku

Inggris = Aksara Ha + Aksara Nga + Aksara Ga diwulu + dicakra + Aksara Sa dipangkon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artekno aksara jawa ing dhuwur

Posted on

Hari Pahlawan 10 November

Pendahuluan

Aksara Jawa yaiku aksara tradisonal kang berkembang ing Pulau Jawa sakitar taun 900 M.Aksara Jawa iku jarene diciptakaken karo Aji Saka yaiku perawan teka India kang mlebu ing nusantara gawe nuntut ilmu.Aji Saka nduweni 2 abdi sing setia yaiku Sembada lan Dora.Aji Saka sawise dadi raja ngelengi abdine yen keris iku ora oleh digunakake karo sapa sapa kecuali aku(Prabu Ajisaka).5 tahun lajeng,Aji Saka ngutus Sembada gawe njupuk kerise,Dora melu Sembada,Sembada lan Dora ngotot soale mertahano kesetiaan ing Aji Saka,maringunu Dora lan Sembada tukaran lan tusuk tinusuk nggawe keris iku lan pada pada matine.

Aji Saka kaget lan nelangsa ndelikake kedadeyan iku.Aji Saka tapa,lajeng teka awang awang Sang Hyang Brahman mudunaken wahyu saka Aji Saka,Aji Saka nyerat wahyu kang dibisiki karo Brahman/Tuhan.isi serat iku yaiku

Hana Caraka ( ana utusan )

Data Sawala ( padha padha debat )

Padha Jayanya ( padha padha sakti )

Maga Bathanga ( padha padha dadi bangkai/mati )

Pembahasan

Hari = Aksara Ha + Aksara Ra diwulu

Pahlawan = Aksara Pa diwignyan + Aksara La + Aksara Wa + Aksara Na

10 = diwenehi Pada Pangkat + Angka Jawa 1 lan 0

November = Aksara Na ditaling tarung + Aksara Rekan v ditaling + Aksara Ma + Pasangan Aksara Ba dipepet & dilayar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *